top of page
İNSANA DEĞER DERNEĞİ
Care for Humanity - منظمة القيمة للإنسان

İhtiyaç sahibi topluluklara acil durum yardımı sağlıyoruz 

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, insani yardım aktörlerine metodolojik ve programatik destek veriyoruz; digger insani yardım çevreleri ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde ihtiyaç sahibi topluluklara, acil durum ve erken iyileşme dönemi desteği sunuyoruz. Faaliyetlerimizde temel insani yardım prensipleri olan eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini önceliklendiriyoruz. 

      YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

  • Seraç Deniz Akgüneş 

Chairman 

  • Radwan Agha Alkalaa 

Başkan Yardımcısı 

  • Abdullah Bulut 

Genel Sekreter 

  • Hülya Taşdemir Öztaş  

Sayman Üye

  • Tevfik Abdulmuhsin 

Asil Üye 

IDD, FFP 3, FKs, Om Ridha story, Rayan camp, Sep 2020 (17).jpg
bottom of page