top of page

İDD misyonu: İDD, büyük krizler ve felaketler sırasında Türkiye içinde ve dışında yaşayan insanlara acil yardım sağlamak, yoksulluk içinde yaşayan insanlara uzun vadeli yardım ulaştırmak ve diğer sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarıyla iş birliği yapmak amacıyla oluşturulmuştur. İDD siyasi ve dini tarafsız ve şeffaftır. Kuruluş, eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine saygı duyar ve değer verir.

 

Vizyon: İDD, krizlerden etkilenen tüm insanlara hızlı ve etkili yardımın ulaştığı bir dünya yaratmayı amaçlar. Stratejik ortaklıklar ve şubeler aracılığıyla küresel varlığımızı genişletmeyi, hızlı acil tepkileri ve sürdürülebilir programları sağlamayı öngörüyoruz. Ayrıca üyelerimize insani amaçlara katkıda bulunmaları için destekleyici bir ortam sağlamayı hedefliyoruz.

 

Prensipler:

İnsani Öncelik: Büyük krizler ve felaketler anında ve sırasında acil yardım sağlama temel amacını korumak, hem Türkiye içinde hem de dışında etkilenen nüfusa temel yardım sağlama konusunu ele almak.

 

Tarafsızlık ve tarafsızlık: İDD yardımı, ırk, dini bağlılık veya milliyet temelinde değil, ihtiyaçlar ve etkin bir şekilde çalışma olasılığı temelinde sağlanmaktadır. Faaliyetlerimiz başka herhangi bir kurumun çıkarları tarafından yönlendirilmez ve askeri, siyasi veya dini amaçları desteklemeyiz.

 

Sorumluluk ve şeffaflık: Çalışmalarımızın sonuçları için kendimizi sorumlu tutuyoruz. Çalışmalarımızda kaliteyi vurguluyoruz. Faaliyetlerimiz hakkında doğru bilgi veriyor ve hem bağışçılara hem de faydalanıcılara karşı sorumluluğumuzu üstleniyoruz.

 

Ortaklık ve koordinasyon: Yardım teslimatı ve toplum gelişimi ile ilgili olarak çalışan personel ve paydaşları güçlendirmek için kurslar, seminerler, konferanslar ve panelleri içeren çeşitli eğitim faaliyetleri düzenliyoruz,

bottom of page