top of page
PROJELERİMİZ

Kafr Ghan Köyü Atık Su Ağının Rehabilitasyonu

Proje kapsamında, AFAD ile işbirliği halinde, Kafr Ghan köyünde atık su ağının rehabilite edilmesi ve genişletilmesi hedeflenmiştir. Bu yerleşke özellikle, kanalizasyon hattından sızıntılarla caddelerde oluşan atık su bataklıklarının ve kanalizasyonun olmadığı yerlerde cadde yüzeyine çıkan atıkların halk sağlığı ve hijyenine oluşturduğu tehlike ve kirli suyun yol açabileceği hastalıklar dikkate alınarak seçilmiştir.

 

Proje, Eylül 2020’de tamamlanmış olup, 609 (344 kadın, 265 erkek) yararlanıcı desteklenmiş ve mevcut atık su ağı altyapısı geliştirilmiştir. Proje uygulaması sırasında, IDD tarafından Yerel Konsey’e atık su ağlarının sürdürülebilir yönetimi konusunda eğitimler verilmiştir. Proje tamamlandıktan sonra, ağın yönetimi ve işletimi Yerel Konsey’e devredilmiştir.

KafarGhan 9-9-2020 (9).jpg

Kuzey Suriye’de çatışmadan etkilenmiş toplulukların yaşamlarının sürdürülebilirliğine katkı veriyoruz

2020 yılının ikinci yarısında, gıda güvenliği alanında yapılan temel değerlendirme çalışmaları bölge nüfusunun %52-70’inin Gıda Tüketim Değerleri bakımından tam sınırda yaşadığını göstermiştir. Bu ihtiyaca yanıt verebilmek amacıyla, IDD Azez bölgesinde dokuz ayrı noktada gıda kiti desteğine başlamıştır. Desteklenen yerler: Al Rayan Kampı, Kafr Ghan, Baraghideh, Yan Yaban, Qara Kubri, Mreigel, Hiwar Kalas, Elbil ve Rael köyleri.

 

Projenin birinci aşaması olan, Kasım 2020 – Temmuz 2021 arasında, IDD 16,203 kişiyi (3,000 aile) sekiz ay boyunca toplam 21,340 gıda kiti ile desteklemiştir. Projenin ikinci aşaması için hazırlık çalışmalarına Ağustos 2021’de başlanmış olup, 3,260 aile sekiz ay daha desteklenmek üzere seçilmiştir. Dağıtımlar Ağustos 2021’de başlamış olup aylık düzende devam etmektedir.

FFP IV IDD, FKs, Najib story, July 2021, Mohmed Ali (22).JPG

Ahtarin Köyü Şehitler Okulu’nda Tuvaletlerin İnşası

IDD tarafından, AFAD ile işbirliği halinde, bölgedeki diğer okullara oranla daha fazla öğrenciye sahip Şehitler Okulu’nda tuvaletlerin inşası ve kanalizasyon ağının rehabilite edilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında, 11 yeni tuvalet yapılması, okulun kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ve ağın en yakındaki köyün kanalizasyon ağına bağlanması için çalışılmaya başlanmıştır.

 

Proje Ağustos 2020’de tamamlanmış olup, 728 öğrencinin sanitasyon ağına erişim imkanı iyileştirilmiştir. Tuvaletlerin cinsiyet, yaş ve engellilik durumları dikkate alınarak inşa edilmesi sağlanmıştır. Proje tamamlandıktan sonra, okul yönetimiyle birlikte işletim ve yönetimden sorumlu olan Yerel Konsey’e IDD tarafından devredilmiştir.

1st project.jfif

Azez Köyü’nde Kanalizasyon Ağının Geliştirilmesi

Proje kapsamında, Azez köyünde kanalizasyon ağının olmadığı bölgelerde ağ altyapısının inşa edilmesi ve köyün mevcut ağıyla birleştirilmesi suretiyle 5,250 yararlanıcının sanitasyon ağına erişimi desteklenmiştir.

WhatsApp Image 2021-03-21 at 1.48.55 PM (1).jpeg

Suran Köyü’nde Su Ağının Rehabilitasyonu

Köyün bir bölümünde rehabilitee edilen su ağı sayesinde 4,900 kişinin temiz suya erişimi sağlanmıştır. Eski altyapıda su basıncı çok düşük olduğu için köydeki tüm yararlanıcılara su ulaşmamaktaydı.

IMG_0017.JPG

Mare Köyü’ne Çöp Konteynerleri Sağladık

IDD, AFAD ile işbirliği halinde, Yerel Konsey’i çöp konteynerleri ile desteklemiştir. Köyde çöp konteynerlerinin olmaması katı atığın sokaklara yayılmasına neden olduğu gibi bu katı atığın toplanmasını da zorlaştırmaktaydı.

 

Proje Ağustos 2020’de tamamlanmış olup, 26,695 kişinin atık toplama hizmetine erişimini sağlamıştır. Proje süresince, IDD tarafından, Yerel Konsey’e katı atık toplama hizmetinin nasıl verilmesi gerektiğine yönelik eğitimler verilmiştir. Proje tamamlandıktan sonra, işletim ve yönetimden sorumlu olan Yerel Konsey’e devredilmiştir.

2020-08-16  (13).jpeg

Arshaf Köyü atık su ağının rehabilitasyonu ve foseptik tankı için pis su pompası temini​

Köyün bazı sokaklarında atık su ağı olmadığı gibi foseptik tankının da yeni bir su pompasına ihtiyacı vardı. Halk sağlığını tehdit eden, sudan kaynaklı hastalıkların yayılmasına neden olan bu duruma karşı IDD, AFAD ile işbirliği halinde, Arshaf Köyü atık su ağını rehabilite ederek, foseptik tankı için gerekli pis su pompasını temin etmiştir.

 

Proje Eylül 2020’de tamamlanmış olup, 850 kişinin atık su ağına erişim imkanları iyileştirilmiştir. Proje süresince, IDD tarafından, Yerel Konsey’e atık su ağının sürdürülebilir yönetimi hakkında eğitimler verilmiştir. Proje tamamlandıktan sonra işletim ve yönetimden sorumlu olan Yerel Konsey’e devredilmiştir.

17bc8177-3942-4758-9e8e-14a3537243ad.jfif
bottom of page